Bună ziua,

În vederea înscrierii unui imobil în cartea funciară şi cadastrare la Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, din subordinea ANPCI, se solicită, printre altele:
– copie legalizată după actul de proprietate (în cazul de faţă Certificat de moştenitor);
– copii legalizate ale tuturor documentelelor care au stat la baza realizării actului de proprietate.
Astfel, o instituţie cere legalizarea de către notar a actelor care au determinat un notar să încheie respectivul Certificat de moştenitor.

Consider solicitarea nefondată şi redundantă. Am vorbit la OCPI Prahova – BCPI Câmpina şi mi-au spus că ei au nevoie de copii legalizate sau documente originale. Doamna nu avea cunoştinţă de OUG 41/2016.

Ce opinie aveţi?

Cu respect pentru ceea ce faceţi,
ŞR