Emitere pașaport

Subiect

Solicitarea extrasului de cont cu ștampila băncii în original, pentru plata făcută online de solicitantul care cere eliberarea pașaportului in aceeași zi în care a depus cererea.

Context / Eveniment de viaţă

Obținerea unui pașaport

Impact negativ perceput de cetăţean

Abuz din partea serviciului public pentru emiterea pașapoartelor în aceeași zi cu depunerea cererii.

Consumul inutil de hârtie.

Un drum inutil la banca pentru a obține stampila si o pagina tipărită . Consum de timp semnificativ datorită distanțelor spre și dinspre bancă-serviciu pașapoarte.

Încărcarea timpului de muncă la ghișeul de bancă, deși aceasta oferă servicii online de plată

Constituirea unui dosar fizic format din multe hârtii care implică la nivelul serviciului de pașapoarte resurse umane și materiale pentru procesul de prelucrare, arhivare și distrugere după un timp a documentației depuse de solicitant.

Îmbunătăţiri propuse

Termen scurt: Îmbunătățirea comunicării cu cetățeanul, având în vedere că pentru confirmarea tranzacției efectuate prin internet banking este nevoie de minimum 24 de ore, serviciul de pașapoarte să informeze cetățeanul că pentru plata on-line depunerea actelor la ghișeu se face după 24 de ore lucrătoare de la plata on-line.

Recomandarea ca mesajele publicate la ghișeu să nu fie în contradictoriu cu reglementările legislației în vigoare și a procedurilor de reducere a birocrației din legislația în vigoare; nici cu mesajele publicate de Serviciul Pașapoarte pe www.pasapoarte.mai.gov.ro

Termen mediu și lung: Informatizarea Trezoreriei să permită atât plata cu cardul bancar, cât plăți online, iar transmiterea informației către sistemul MAI să fie accesibilă  în cel mai scurt timp, făcând legătura automată cu ordinul de plată. Printr-un sistem informatic integrat, primirea confirmării de plată online să se facă simultan sau în decursul a câteva minute. Procedura de eliberare a pașaportului  să nu poată începe dacă sistemul informatic MAI (unde a fost introdusa cererea) nu a regăsit (stins) plata pentru cererea primită online sau la ghișeu.