Concediile medicale

Subiect

Pentru a obține concediul medical o persoană trebuie să aibă contribuțiile plătite și să se prezinte la medicul de familie cu adeverința de la angajator sau de la Casa de asigurări de sănătate, care să specifice zilele de concediu medical de care a beneficiat în ultimele 12 luni, chiar în ziua îmbolnăvirii. Termenele pentru eliberarea acestor adeverințe nu sunt specificate în legislație, astfel încât persoana bolnavă depinde de bunăvoința angajatorului sau a caselor de asigurări de sănătate.

Concediul medical nu este o procedură birocratică doar pentru angajat ci și pentru angajator, care potrivit noilor reglementări trebuie să țină o evidență clară a certificatelor de concediu medical, a zilelor de concediu medical și a codurilor de boală, pentru fiecare salariat în parte. Angajatorul este obligat să depună fizic la CNAS certificatele de concediu medical chiar dacă nu solicită rambursarea cheltuielilor cu indemnizația de concediu medical. Mai mult, angajatorul raportează de 2 ori datele privind concediile medicale: la ANAF prin declarația 112 și la CNAS, unde se depune exemplarul 2 al certificatului de concediu medical și solicitarea de rambursare, dacă angajatul a avut concediu medical mai mare de 5 zile. Durata de rambursare a cheltuielilor efectuate de angajator se extinde și la câțiva ani. Termenul legal actual pentru rambursare este de 60 de zile, fără a exista însă penalități de întârziere sau sancțiuni în caz de nerespectare a termenului.

Medicul curant este de asemenea încărcat de birocrație, fiind nevoit pe lângă consultarea personaei bolnave să se asigure că persoana este asigurată, să verifice zilele de concediu medical de care a beneficiat în ultimele luni și să completeze certificatele de concediu medical pe hârtie dar și să le raporteze în sistemul informatic. Dacă sistemul informatic gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar funcțona la capacitatea pentru care a fost dezvoltat, istoricul certificatelor medicale, calitatea de asigurat și zilele de concediu medical ar fi disponibile în timp real, reducând birocrația pentru toți actorii implicați în acordarea concediului medical, informațiile ajungând imediat la Casa de asigurări de sănătate.

În prezent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are cea mai mică responsabilitate în acest proces, externalizând birocrația la persoana asigurată bolnavă, la angajator și la medic.

Impact negativ perceput de cetăţean

 • Cetăţeanul trebuie să se prezinte la medicul de familie chiar în ziua în care s-a îmbolnăvit (de multe ori el nefiind în situaţia de a se deplasa)
 • Dacă cetăţeanul îşi plăteşte direct contribuţiile CNAS, aceasta emite edeverinţa necesară asiguratului mult mai târziu decât are acesta nevoie
 • Angajatorul este obligat să depună fizic certificatele de concediu medical la CNAS
 • Mai mult, este obligat să le depună de două ori – şi la ANAF şi la CNAS
 • Rambursarea cheltuielilor cu concediul medical se face după perioade de până la 5 ani, deoarece legea nu prevede penalităţi de întârziere
 • Medicul curant este supraîncărcat de birocraţie, deoarece sistemul informatic de la CNAS nu funcţionează aşa cum ar trebui

Îmbunătăţiri propuse

Pe termen lung este recomandată limitarea substanțială a rolului angajatorului în procesul acordării indemnizațiilor aferente concediului medical și consolidarea sistemului informatic pentru eliminarea birocrației. Până la îndeplinirea acestor deziderate este posibilă adoptarea unor modificări legislative care să simplifice lucrurile pentru persoana asigurată, pentru angajator și pentru medic, astfel:

 • introducerea posibilității de transmitere electronică a adeverinței privind zilele de concediu medical de la plătitorul de indemnizații și stabilirea clară a termenului de transmitere
 • introducerea aplicării penalităților pentru fiecare zi de întârziere a rambursării cheltuielilor
 • introducerea imediată a posibilității de transmitere electronică a certificatelor de concediu medical de la medic la angajator
 • introducerea posibilității de depunere electronică de către angajator a certificatului de concediu medical și a solicitării de rambursare a cheltuielilor, respectiv evitarea dublei raportări prin adăugarea uni câmp pentru rambursarea cheltuielilor în D112
 • eliminarea obligației pentru medicii de familie de raportare a certificatelor de concediu medical atât electronic cât și pe hârtie

Sesizări asociate

Restituire indemnizatii concedii medicale de catre C.N..A.S.

Pentru restituirea indemnizatiilor de concedii medicale catre societatile ce au achitat aceste indemnizatii catre persoanele in incapacitate temporara de munca. Pentru a solicita restituirea acestor indemnizatii trebuiesc depuse urmatoarele acte: Declaratiile 112 (pot...

Adeverinta necesara pentru eliberarea concediului medical

In prezenta avem urmatoarea situatie: "Eliberarea certificatelor de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor (angajator, CAS, AJOFM). Platitorul va mentiona in adeverinta daca persoana care solicita certificatul de concediu medical este asigurata...

Prelungire concediu medical

Pentru ca am muncit pe vas de croazieră si eram astfel asigurat in Italia, a trebuit pentru prelungirea concediului medical sa ma deplasez de la locul de domiciliu (Sibiu) in Bucuresti, cu o adeverinta de la medicul specialist care m-a operat pentru a lua o adeverinta...