Certificat fiscal primărie persoane juridice

Subiect

Certificat fiscal solicitat de primărie pentru persoane juridice

Eveniment de viaţă

Înregistrarea obligațiilor fiscale

Impact negativ perceput de cetăţean

Pentru eliberarea unui certificat fiscal de la primarie care sa ateste plata taxelor si impozitelor la bugetul local, se solicita persoanelor juridice depunerea unei cereri semnata si stampilata in original la sediul compartimentului de impozite si taxe locale, impreuna cu o multime de documente complet inutile, de exemplu:

  • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare);
  • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa);
  • Copie CUI;
  • Delegatie + copie CI delegat.

(extras de pe site-ul Consiliului Local Sector 3 – Directia generala impozite si taxe locale http://www.ditl3.ro/persoane-juridice/acte-necesare.aspx  la data 02.10.2017)

Procedura este extrem de greoaie, cu risipa de resurse materiale si umane (consum de hartie si consumabile pentru imprimanta, deplasare la sediul primăriei, aglomerație + poluare, parcare, stat la coada, timp pierdut, procese de prelucrare si arhivare documente depuse), pentru un certificat care ar trebui pus la dispoziția contribuabilului prin simplul acces la portalul ANAF, cu semnătura electronica.

.

Îmbunătăţiri propuse

Respectarea OG 39/2015 prevede emiterea electronica a cazierului fiscal în format electronic. Recomandăm preluarea cazierului fiscal electronic de către primării sau orice entitate administrativă a statului direct de la ANAF.

Persoana căreia i se solicită  cazier fiscal de către o entitate juridică, alta decât cea a statului, ar  trebui să parcurgă următorii pași: 1. să obțină cazierul în format electronic prin intermediul SPV (Spațiul Privat Virtual – serviciu online al ANAF) și 2. să îl transmită tot în format electronic solicitantului.

Eliminarea documentelor solicitate in prezent pe suport de hartie:- Copie CUI, deoarece datele de identificare ale persoanei juridice sunt deja trecute in cererea de eliberare certificat fiscal- Delegatie + copie CI delegat, delegatul fiind cel care detine certificatul digital cu care se face autentificarea pe site-ul ANAF; – Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa, daca nu exista nici o modificare fata de ultima declaratie depusa la organul fiscal;

Declarație pe propria răspundere, completată in cererea depusa online.