Certificat de urbanism

Subiect

Anual, în România, sunt formulate aproximativ 60.000 de cereri de eliberare a unui Certificat de Urbanism. Acest certificat este un act de informare eliberat de autorități prin care, printre altele, se fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor. Cetățenii solicită Certificatul de Urbanism ca act premegător autorizării lucrărilor de construcții.

În acest moment nu există o practică unitară privind procedurile de obținere a Certificatelor de Urbanism. Numai în cazul celor șapte primării din București – cele șase de sector și cea generală – s-a constatat că numărul documentelor solicitate cetățenilor variază între 4 și 12. Există un set de documente comune (cerut de către toate primăriile) dar documente specifice cerute doar de către unele dintre acestea. Se cer chiar și documente a căror solicitare este interzisă de normele în vigoare. Acesta este și unul dintre motivele pentru care eliberarea acestor certificate depășește de multe ori termenul legal de 30 de zile. Art. 26 al Legii 50/1991 prevede sancțiuni pentru autorități cu privire la nerespectarea acestui termen legal, amenda fiind cuprinsă între 5.000 lei la 30.000 lei. Cu toate acestea, instituția abilitată să dea aceste amenzi, Inspectoratul de Stat în Construcții, ia foarte rar măsuri. Cetățenii care s-au adresat Comisiei de Tăiat Hârtii 2 au semnal cazuri în care eliberarea Certificatelor de Urbanism s-a făcut și după câteva luni de la solicitare.

Un alt exemplu de funcționare defectuoasă a instituțiilor statului îl reprezintă faptul că unele primării refuză să accepte documente în format electronic emise de alte autorități, de pildă certificatele electronice emise de Cadastru nu sunt acceptate de multe primării.

Impact negativ perceput de cetăţean

  • Peste 120.000 anual de ore pierdute de cetățeni
  • Impredictribilitatea obținerii certificatului de urbanism

Îmbunătăţiri propuse

  1. interdicție explicită, prevăzută în Lege, pentru administrațiile locale, de a solicita acte suplimentare celor prevăzute în Normele Metodologice
  2. obligativitatea administrației publice de a accepta documentele în format electronic emise de alte instituții sau autorități publice prin mijloace electronice de comunicare

Vezi policy brief-ul

Sesizări ale cetăţenilor pe această temă:

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.