Adeverinţa medicală pentru elevi

Subiect

Adeverințe medicale obligatorii, solicitate în sistemul preuniversitar:

  1. Avizul de la medicul de familie pentru intrarea in comunitate, cerut la fiecare început de an școlar.
  2. Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie, la revenirea elevului, după fiecare perioada de absență mai mare de 3 zile.
  3. Adeverința “Apt pentru educație fizica” solicitată la fiecare început de an școlar.

Context / Eveniment de viaţă

Educație / Sănătate

Impact negativ perceput de cetăţean

Situația încalcă dreptul la învățământ gratuit, deoarece impune obligativitatea obținerii unor adeverințe contra cost, fără de care elevul nu poate să finalizeze un an de studiu. În plus, elevului care nu aduce adeverința “Apt pentru educație fizică” i se încalcă dreptul la educație. Profesorul de sport nu-i permite activitatea la oră. Chiar dacă elevul este prezent i se pune absență și nu i se încheie situația școlară.

Îmbunătăţiri propuse

  1. Corelarea legislativă. Ordinul ministrului educației 1668 din 2011 prevede ca examinarea stării de sănătate a preșcolarilor si elevilor să fie acordată gratuit în cabinetele medicale din grădinițe și școli.
  2. Adeverința care în esență înseamnă “copil clinic sănătos” să releve că elevul este apt și pentru sport.
  3. Să fie adaptat cadrul legal astfel încât să nu încalce dreptul fundamental la educație al copilului, corelat cu dreptul la sănătate.