Obtinerea unui loc de parcare in sectorul 3 necesita depunerea fizica a mai multor documente precum —-cerere adresată Domnului Primar;
– două formulare tip „Cerere” pentru loc de parcare;
– documente privind domiciliul/rezidența (buletin de identitate / carte de identitate – copie);
– copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în proprietate sau în folosință;
– copie după cartea de identitate a autoturismului;
– copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care să ateste dreptul de folosință asupra autoturismului în cauză;
– dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
– certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul. Deasemenea este un abuz faptul ca masina trebuie trebuie declarata fiscal in sectorul 3. Daca locuiesc in sectorul 3 si am masina de firma sau personala declarata fiscal in alt judet sau sector nu am drept la parcare, lucru care este posibil in alte sectoare.