La ora actuala angajatorii au obligatia de a depune la inspectoratele de munca urmatoarele:
1.informare privind starea de maternitate a unei salariați conform og.96.
2.informare privind desfășurarea de activitati noaptea(munca de noapte) conform codului muncii.
3. Informare cu privire la intentia de a efectua concedieri colective conform codului muncii.
Apreciem ca acest tip de informatii se pot transmite prin aplicația revisal.hg500/2011
4. Totodata Conform hg 500/2011 angajatorii care contrastează unor prestatori activitatea de întocmite si transmitere a registrului electronic(revisal) au obligatia sa informeze itm ul cu privire la acest fapt. Apreciem ca acesta prevedere legala trebuie abrogata.
5. Trebuie simplificată modalitatea de transmitere a registrului de zilieri.(legea 51/2011). Momentan se depune in copie la inapectorate. De ce nu se poate trimite scanat pe adresa itm urilor?