Buna ziua,

In vederea fluidizarii procesului de compensare a datoriilor reciproce dintre doua companii private, cu respect va solicit sustinerea in ceea ce priveste eliminarea formularelor tipizate folosite in compensarile intre agentii economici privati. Mentionez ca aceste formulare nu au un regim fiscal ci au doar rol de a stinge obligatiile (datoriile) reciproce ale companiilor.
Pentru a putea efectua o compensare in acest moment in Romania trebuie urmati urmatorii pasi:
1. Achizitia ordinelor de compensare de la Imprimeria Nationala.
Aceasta presupune urmatorii pasi:
• deplasarea la sediul Imprimeriei Nationale din Bucuresti sau la unul din Centrele Judetene de Distributie ale Imprimeriei
• depunerea unui dosar care trebuie sa contina:
o comanda/imputernicire semnata si stampilata, in original conform modelului http://www.cnin.ro/pdf/comanda_OC.pdf
o fotocopie dupa codul unic de inregistrare;
o fotocopie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
o originalul si fotocopia dupa B.I./C.I. a delegatului.
• achitarea a 34.51lei/carnet (un carnet contine 10 seturi de ordine de compensare)
http://www.cnin.ro/faq.php
2. Efectuarea compensarii efective presupune completarea unui set de ordine de compensare.
Dupa completare acestea se trimit partenerului de compensare. Acesta le semneaza si stampileaza si imi trimite un exemplar inapoi. La fel, partenerul completeaza ordinele lui de compensare si mi le trimite spre semnarea si stampilare.
3. Dupa intocmirea compensarii, datele formularului se trec intr-un registru de evidenta a operatiunilor de compensare achizitionat tot de la Imprimeria Nationala. Datele ordinele de compensare gresite se completeaza in alt registru denumit registrul erorilor de compensare.

Astfel, pe langa procedura greoaie ne lovim si de niste costuri suplimentare. (c/v carnet, c/v curier, c/v registre, c/v timp pierdut) care nu ar exista daca legislatia ar permite emiterea acestor ordine de compensare din sistemele informatice utilizate sau daca pur si simplu ar fi intocmite intern de fiecare companie pe formulare netipizate cu respectarea unui continut minim obligatoriu.

Reamintesc ca odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana s-a incercat simplificarea documentelor fiscale si nefiscale astfel inca din 2007 pentru facturile fiscale nu se mai folosesc formularea tipizate cu regim special, mai mult de atat acestea sunt valabile si fara semnatura stampila.(Cod fiscal-art.319 alin.(29) Semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura.)
De asemenea, o serie de alte documente au iesit de sub regimul tipizat obligatoriu, de exemplu chitantele fiscale. Chitantele sunt documente fiscale care atesta tranzactiile de decontare cu numerar. Emiterea unei chitante justifica automat primirea unei sume de bani în numerar de catre emitent.

Propunerea mea se refera mai exact la Art.3 din HG 685/1999 si la art.11 din regulamentul anexa.2 din 23.08.199 la HG685/1999. Aceste articole ar trebui sa nu se mai aplice persoanelor juridice private.
******
Articolul 3 – HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999
Începând cu data de 1 noiembrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.
Articolul 11 – Anexa 2 la HG 685/1999
Regimul ordinelor de compensare
Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate şi degradate se distrug de o comisie desemnată special de către conducătorul Serviciului de compensare pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.
Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării. Ordinul de compensare se anexează la nota contabila.