Ordinul MADR nr 251/2017 prevede la art 5 din anexă: cererea de alocare a codului stupinei „poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax, e-mail, oficiul poștal cu confirmare de primire”. Art 6 prevede „OJZ acordă codurile.. eliberând adeverința”. Nu se prevede modalitatea de comunicare a adeverinței. Prin urmare am fost chemat personal la Giurgiu pentru ridicare, funcționarul motivănd că nu are bani de poștă. Nu văd de ce am nevoie de „original”, e un simplu număr care trebuie comunicat