Pe site-ul propriu, CNPP incurajeaza pensionarii despre beneficiile accesului la serviciile electronice oferite de Casa Nationala de Pensii. Pe aceeasi pagina, adica https://www.cnpp.ro/web/10180/211 CNPP anunta pensionarii că: ”După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.”
Apoi, solicitantul este obligat sa se prezinte personal… ”cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra contul; Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere.”

Rog interpelati persoanele responsabile din CNPP si/sau ministerul muncii cerandu-le sa implementeze servicii electronice reale, corelate cu procedurile SPV, din respect pentru beneficiarii serviciilor CNPP.