Conform prevederilor art. 13 alin. (2)din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobată cu OMAI 129/2016 cererea pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu pot fi depuse în format electronic(nu este specificat unde, cum, în ce fel, e-mail, birou unic de inregistrare electronică etc.). Astfel în vederea respectării legislației în vigoare vă rog să luati măsuri pentru a clarifica procedura și modalitatea de depunere a cererii de emitere a acestor acte în format electronic la autoritatea competenta IGSU. O adresă scrisă în acest fel către IGSU, Ministerul Dezvoltării și Reformei Administrative, Ministerul Afacerilor Interne din partea asociației ar putea aduce lămuriri. Va rog respectos să ma reprezentați în această solicitare.