Depunerea documentatiilor pentru obtinerea acordului ISC pentru interventii pe structuri existente se face la inspectoratul judetean de constructii.

Solicitarea de acord ar trebui sa se faca online prin incarcarea documentelor in format pdf. si doar la solicitarea expresa a ISC de a se prezenta proiectul in format hartie. In acest mod se reduce considerabil din timpul pierdut in verificarea proiectelor precum in sistemul educativ.

In acest mod se poate aborda in mod civilizat o problema curenta in proiectarea si autorizarea constructiilor.